Vitajte

28.8.2016 bol TOMÁŠOVSKÝ BEH


Prečítajte si uznesenia OZ z 25.7.2016 (č. 27 až 43)


Výročná správa obce za rok 2015

Správa informuje napríklad o počte zamestnancov obce, o počte nezamestnaných, o hospodárení obce, o správe auditórky.


Záverečné stanovisko KSK k Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja KSK


ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE


STALO SA

21.8.2016, Kláštorisko.


BLAHOŽELÁME

Ján Novotný z ulice Hrabušickej je najstarším chlapom v našej obci. V auguste oslávil 90 rokov.

VÝZVA

na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Brezovej ulice

Zverejnené: 14.7.2016


Fotografia od vás


Územný plán obce Spišské Tomášovce


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)

Oznámenie o strategickom dokumente k PRO

OZNAM k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Návštevnosť: